Lunchwebinar ‘Complexe binnenstedelijke opgaven: rolbewustzijn en leidende principes als sturingsmechanisme’

Datum: 18-10-2023
Tijd: 12.00 - 13.00 uur
Locatie: Online

Gemeenten ervaren grote knelpunten bij centrumaanpakken, blijkt uit een recent artikel van Binnenlands Bestuur. Financiën is de grootste bottleneck, naast de eigendomssituatie, het terugdringen van auto’s uit het centrum, samenwerking met de markt en politieke verdeeldheid.

Veel gemeenten grijpen naar het voorkeursrecht om grip te krijgen op de centrumaanpakken of wachten op subsidies. Maar door goede samenwerking tussen overheid en markt is wel degelijk succes te boeken. Dat blijkt onder andere uit de centrumaanpak in Terneuzen en Den Helder.

Tijdens het webinar ‘Complexe binnenstedelijke opgaven: rolbewustzijn en leidende principes als sturingsmechanisme’ dat Stadszaken en Twynstra Gudde op woensdag 18 oktober van 12.00 tot 13.00 uur organiseren, leert u aan de hand van de praktijk:

  • Hoe ‘samenwerking met de markt’ of ‘eigendom panden’ of ‘politieke verdeeldheid niet zo zeer knelpunten hoeven te zijn en daarmee geen druk zet op haalbaarheid;
  • Hoe je een verschillende stakeholders betrekt bij het maken van een transformatieplan;
  • Hoe je draagvlak creëert voor ambitie en daarbij haalbaarheid kunt herdefiniëren;
  • Kortom: hoe je verschillende deelbelangen vanuit de markt en overheid aan elkaar verbindt en de markt met een goede propositie ertoe beweegt te investeren

Meld u gelijk aan

 

PROGRAMMA

12.00 uur
Welkom door Jan Jager, hoofdredacteur Stadszaken en Erwin Uil, Partner Twynstra Gudde

12.10 uur
Casus 1: herontwikkeling binnenstad Terneuzen (lees Terneuzen vertrouwt op binnenstadplan door herdefiniëring begrip ‘haalbaarheid’)
Erik van Merrienboer (burgemeester Terneuzen) & Erwin Uil (kwartiermaker herontwikkeling binnenstad Terneuzen)

12.30 uur
Casus 2: transformatie stadshart Den Helder
Marichel Weel, directeur-bestuurder, Zeestad (ontwikkelingsmaatschappij voor stadshart Den Helder, lees meer)

12.50 uur
Vragen deelnemers

13.00 uur
Einde

Wat: Lunchwebinar ‘Complexe binnenstedelijke opgaven: rolbewustzijn en leidende principes als sturingsmechanisme’
Wanneer: Woensdag 18 oktober, 12.00 uur – 13.00 uur;
Waar: het is een online bijeenkomst;
Voor wie: Medewerkers van afdelingen wonen, ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en economie van provinciale en gemeentelijke overheden, medewerkers van (regionale) ontwikkelingsmaatschappijen en iedereen die zich met complexe binnenstedelijke aanpakken bezighoudt;
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden;
Aanmelden: https://kennislab.typeform.com/to/IkzxJQEd