Livestream logistiek vastgoed: 'Kansen voor herontwikkeling onder de omgevingswet'

Datum: 04-06-2024
Tijd: 11:00 tot 12:15
Locatie: Het is een online uitzending (interactief)

Om een gezonde ontwikkeling van de logistieke sector als een van de belangrijkste sectoren van de Nederlandse economie te waarborgen, is het voor Dutch Industrial Logistics Associaton (Dilas) van essentieel belang dat er voldoende ruimte beschikbaar blijft voor nieuwe logistieke ontwikkelingen. Binnen dit streven behoort herontwikkeling, het vervangen van oud vastgoed door nieuwe moderne en duurzame gebouwen, tot een van de belangrijke kernthema’s van Dilas.

Hoe kunnen de logistieke (vastgoed)sector en gemeente sámen werk maken van herontwikkeling? En hoe kan extra ruimte voor lokaal maatwerk, versnelde procedures en andere mogelijkheden die de Omgevingswet biedt, daarbij helpen?

Deze vragen staan centraal tijdens de Livestream logistiek vastgoed: 'Kansen voor herontwikkeling onder de omgevingswet’ die Dilas en vakblad BT op dinsdag 4 juni samen organiseren.

Tijdens de livestream worden de volgende vragen behandeld:
1. Wat is de nut en noodzaak van herontwikkeling, naast greenfield-ontwikkeling?

2. Wat zijn de wensen van de logistieke vastgoedsector en eindgebruikers rond herontwikkeling en wat zijn uitdagingen, ook planologisch-juridisch onder de nieuwe Omgevingswet-context? En welke ruimte biedt deze wet omgekeerd om dingen anders, beter te doen?

3. In welk eindbeeld kan herontwikkeling resulteren, als wenkend perspectief? En welk handelingsperspectief zijn rijk, provincies en gemeenten overeengekomen om dit in praktijk te brengen, samen mét de markt?

4. Hoe zit de Nederlandse praktijk van herontwikkeling er nu al uit, en tegen welke concrete hobbels lopen herontwikkelaars aan, zowel ruimtelijk, financieel als procedureel?

5. Hoe kunnen overheid en markt samen voorwaarden scheppen om herontwikkeling (nog) aantrekkelijker te maken, en welke mogelijkheden biedt de Omgevingswet om planologische hobbels te slechten?

KLIK HIER OM JE GELIJK AAN TE MELDEN

PROGRAMMA

11.00
Welkom 
Jan Jager, hoofdredacteur BT 

11.15
Herontwikkeling: een wenkend perspectief
Joline Snel, trekker van de Handreiking Clusters van Grootschalige Bedrijfsvestigingen vanuit het programma Mooi Nederland van BZK

11.30
Herontwikkeling in de praktijk
Jordi Hubers (Buck Consultants International), over de praktijk van herontwikkeling, waar lopen logistiek vastgoedontwikkelaars tegenaan.
Praktijkcase en ervaringen
Hylcke Okkinga (Montea Nederland), presentatie praktijkcase herontwikkeling

11.45
Instrumenten/ samenwerken aan herontwikkeling
Anita Nijboer (Six Advocaten) welke wetgeving kun je inzetten om (her)ontwikkeling mogelijk te maken? Welke nieuw Omgevingswet-instrumenten kunnen worden ingezet?

12.00
Beantwoorden kijkersvragen en afronding 

12.15
einde

Facts & figures

Wat: Live stream
Wanneer: dinsdag 4 juni 2024
Hoe laat: 11.00 uur tot 12.15 uur
Voor wie: Partijen die zich bezighouden met logistiek en industrieel vastgoed, zoals logistiek dienstverleners, verladers, producenten, ontwikkelaars, beleggers, gronduitgiftebedrijven, makelaars en adviesbureaus.
Waar: het is een online uitzending (interactief) 
Kosten: Aan het volgen van de livestream zijn geen kosten verbonden
Aanmelden: https://kennislab.typeform.com/to/cc6j1swe