Live stream ‘Zo borg je ruimte voor werk met de Omgevingswet’

Datum: 14-03-2024
Tijd: 11.00 - 12.15 uur
Locatie: Het is een online uitzending (interactief)


Klik hier om de bijeenkomst op 14 maart direct in je agenda te zetten

Dit kun je verwachten:

  • Wat de Omgevingswet anders maakt dan haar voorganger (de Wro) voor zover relevant voor het borgen en plannen van economische ruimte;
  • Wat de kerninstrumenten van de Omgevingswet zijn, zoals de ‘omgevingsvisie’, het ‘omgevingsplan’ en het ‘programma’ waarin sectorale doelen kunnen worden vastgelegd;
  • Hoe deze en afgeleide instrumenten kunnen worden aangewend om economische ruimte te borgen en te plannen;
  • Hoe het proces van ruimtelijke planvorming precies in elkaar steekt en hoe ‘economie’ daar het beste bij kan aanhaken.

De Omgevingswet wordt bij het bedrijfsleven, en in mindere mate ook bij economische afdelingen van overheden, vereenzelvigd met juridische trajecten en vooral beroepsprocedures.

Maar de Omgevingswet biedt ook het raamwerk voor gezamenlijke visie- en planvorming voor het borgen van ruimte vóór bedrijven en economische ontwikkeling.

Basisprincipe van de nieuwe wet is om functies ruimtelijk evenwichtig toe te delen. Dat doe je in overleg, met collega-ondernemers, met sectoren binnen de (gemeentelijke) overheid en met belanghebbende omwonenden. Geen zaak dus van alleen juristen. Sterker: daar moet je als economisch-ruimtelijk vakprofessional bij zijn!

Programma Ruimte voor Economie

Om ruimte te geven aan economische transities wil EZK-minister Micky Adriaansens dat er tot 2050 15 procent meer ruimte komt voor economie: van 2,6 procent landbeslag nu naar 3 procent in 2050, aldus haar in oktober gepresenteerde programma Ruimte voor Economie.

Dat ‘programma’ is een omgevingswetinstrument waarin sectorale doelen worden vastgelegd. Samen met de omgevingsvisie (op nationaal niveau de Nota Ruimte) zijn programma’s de belangrijke instrumenten van de Omgevingswet voor beleidsontwikkeling.

Het borgen en plannen van economische ruimte zal uiteindelijk decentraal moeten worden afgehecht, met regionale en lokale omgevingsvisies, lokale programma’s en decentrale regels zoals lokale omgevingsplannen waarin ruimte voor werk juridisch is geborgd

Livestream 14 maart

Tijdens de livestream ‘Zo borg je ruimte voor werk met de Omgevingswet’ die vakblad BT/ROm samen met kennisalliantie SKBN voor bedrijventerreinen en werklocaties op donderdag 14 maart organiseert, leert u hoe u het Omgevingswet-instrumentarium zo optimaal mogelijk aanwendt voor van economisch ruimtegebruik.

Het spel van ruimtelijke planvorming wordt vooral goed begrepen door het woondomein, die traditioneel nauw verwant is met het ruimtelijk ordening-domein. 

Om te voorkomen dat ruimte voor economie wéér op de tweede plaats komt, is het zaak dat het economische domein – of het nu het bedrijfsleven of de overheid is – in een vroeg stadium bij het spel van de ruimtelijke planvorming aanhaakt. 

En niet pas wakker wordt als de woningbouw – letterlijk – oprukt. Want dan ben je 15 jaar te laat.

PROGRAMMA

11.00 uur
Welkom 
Jan Jager, hoofdredacteur BT

Q en A: Nationaal Programma Ruimte voor Economie
In gesprek met Kristel Wattel-Meijers, programmamanager werklocaties, ministerie van EZK

11.05 uur
Introductie: Omgevingswet als kans voor het borgen van ruimte voor werk
Willem Buunk, managing consultant, Berenschot

11.15 uur
Praktijkcase provincie 
Zuid-Holland/Den Haag
Jeroen Kraaij, strateeg werklocaties, gemeente Den Haag

11.25
Reacties panel

  • Kristel Wattel-Meijers, programmamanager werklocaties, ministerie van EZK
  • Frank den Brok, wethouder economie en financiën gemeente Oss, voorzitter pijler economie & werk G40-stedennetwerk
  • Willem Buunk, managing consultant, Berenschot

11.40 uur
Praktijkcase stad/metropool
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR)
Michel Hek, speerpuntcoördinator toekomstbestendige werklocaties, GMR

11.50 uur
Reacties panel

  • Kristel Wattel-Meijers, programmamanager werklocaties, ministerie van EZK
  • Frank den Brok, wethouder economie en financiën gemeente Oss, voorzitter pijler economie & werk G40-stedennetwerk
  • Willem Buunk, managing consultant, Berenschot

12.05 uur
Beantwoording kijkersvragen en afronding

12.15 uur
Einde

Facts & figures

Wat: Live stream
Wanneer: donderdag 14 maart 2024
Hoe laat: 11.00 uur tot 12.15 uur
Voor wie: iedereen die bezig is met het borgen en plannen van economische ruimte, van panden tot complete werkgebieden en het regionale fysieke vestigingsklimaat
Waar: het is een online uitzending (interactief) 
Kosten: de bijeenkomst is gratis

Klik hier voor meer informatie