Kennisbijeenkomst over verplanten van grote bomen in Almere

Datum: 07-11-2023
Tijd: 13:00 - 16:00
Locatie: Nimfenplein 1, Almere (Buurthuis de Ruimte)

Klik hier om u aan te melden

 

Het verplanten van grote bomen is een duurzame manier van omgaan met ons groen. In plaats van bomen te kappen, kan de waarde van een boom behouden blijven door hem te verplanten naar een andere plek. Vakblad Groen en Stichting Steenbreek organiseren in samenwerking met gemeente Almere en Nationale Bomenbank op 7 november 2023 een kennisbijeenkomst over het verplanten van grote bomen. Diverse sprekers belichten de verschillende aspecten die hierbij meespelen.

Een volwassen boom heeft vele functies, zoals het vasthouden van water, geven van schaduw, schuilplaats voor vogels en dieren en het verfraaien van de leefomgeving. Een grote boom heeft een hoeveelheid bladmassa die gelijkstaat aan meer dan honderd kleine bomen. Het behouden van een volwassen boom heeft dus voordelen.

Gemeente Almere heeft ervaring met het verplanten van grote bomen. Bij de aankleding van de Godendreef zijn bomen gebruikt die bij de Hagevoortdreef beschikbaar kwamen. De gemeente beschikt inmiddels over een bomenregister waar een voorraad van circa duizend goed verplantbare bomen beschikbaar is.

Waarde en baten

Voor gemeenten is het vaak financieel aantrekkelijk om grote bomen te verplanten. Een volwassen boom van 25 of 50 jaar (met een investering in kweken, planten, onderhoud) groeit alleen nog maar in waarde en baten. Voor landschapsarchitecten is het verplanten van grote bomen een manier om snel het door hen gewenste eindresultaat van een ontwerp te krijgen.

Programma

 

7 november 2023, buurthuis de Ruimte in Almere Poort in Almere

 

13.00 - 13.15 Inloop en Welkom

13.15 - 13.45 Wouter Baack, Technisch Beheeradviseur Groen, gemeente Almere

Visie en beleid op het verplanten bomen in de gemeente Almere

Wat is de visie van gemeente Almere op het behoud van bomen door ze te verplanten? En hoe heeft Almere dit geborgd in haar boombeleid? Almere heeft daarnaast een ‘Almeers bomenregister’. Dit is een voorraad bomen die goed verplantbaar zijn. In welke situatie wordt gebruik gemaakt van het bomenregister en hoe functioneert dit in de praktijk?

13.45 - 14.15 Dirk Doornenbal, Algemeen directeur, Nationale Bomenbank-Groep

Een goede verplanting is altijd succesvol

Het verplanten van grote bomen behoud bladmassa, voorkomt kapitaalvernietiging en is circulair. Maar het verplanten kent ook vele risico’s. Door de veelheid van factoren en de complexiteit hiervan is het niet altijd verstandig een boom te verplanten. Hoe ziet een goed verplantproces eruit? En hoe kunnen we een succesvolle verplanting garanderen?

14.15 - 14.45 Ruud Custers, Adviseur Groen, gemeente Land van Cuijk

Het verplanten van grote bomen: hoe organiseer je dat binnen een gemeentelijk organisatie

Het verplanten van grote bomen raakt meerdere disciplines binnen de gemeente organisatie. Het vergt afstemming en in tijd en geld. Dit is niet altijd makkelijk. Hoe is dit proces georganiseerd binnen gemeente Land van Cuijk? Hoe komen zij tot een gedragen verplanting en wat zijn de ervaringen?

15.00 - 15.20 Pauze met koffie/thee

15.20 - 16.00 Veldexcursie naar 70 verplante eiken aan de Godendreef te Almere. Onder leiding van Wouter Baack en Dirk Doornenbal, brengen wij een bezoek aan 70 grote eiken die in november 2020 zijn verplant naar de Godendreef. Waarom moesten de bomen weg, waarom werd er gekozen voor verplanting, hoe vond bestekvorming plaats, het verplanten zelf, de nazorg en de ervaringen van bewoners. En natuurlijk de beleving van de bomen zelf. Dit alles komt aan bod tijden deze excursie.

16.00 Afsluiting en borrel

 

Klik hier om u aan te melden

 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op onze kennisbijeenkomst.

Het team van Vakblad Groen,St. Steenbreek, gemeente Almere en Nationale Bomenbank

Bijdrage:

- 150 euro voor niet Steenbreek deelnemers en niet-abonnee's van vakblad Groen en ROm

- 99 euro voor Steenbreek deelnemers                                        

- 99 euro voor abonnees op Vakblad Groen en ROm