Kennisbijeenkomst: Natuurinclusieve en Hittebestendige Stad

Datum: 30-09-2023
Tijd: 10:30 - 15:00
Locatie: Amersfoort, Paulus Borstraat 41

De leefbaarheid van steden wereldwijd wordt bedreigd door de voorspelde toename van hittegolven en het ontbreken van een duidelijk overzicht van waar actie moet worden ondernomen om dit aan te pakken. Hittestress schaadt vitale stedelijke functies, treft de lokale economie en brengt risico's voor de gezondheid van burgers met zich mee.

In het project Cool Towns werkten onderzoekers samen met gemeenten en regio's om de stedelijke hittestress in negen Noordwest-Europese steden te modelleren, kwetsbaarheden op te sporen en ter plaatse het thermisch comfort van bewoners en de effectiviteit van maatregelen te meten.

Tijdens deze bijeenkomst nemen wij u mee naar de bevindingen van 4 jaar onderzoek naar hittestress in Europese steden.

Daarna gaan we in op het belang van natuurinclusieve gebiedsontwikkeling met het gebruik van biobased bouwmaterialen en het natuurlijk vergroenen van het stedelijk leefgebied. Dit is cruciaal om biodiversiteitsverlies en klimaatverandering tegen te gaan en de leefbaarheid van stedelijke gebieden te verbeteren. Het beperkt zich nu nog te vaak tot het toevoegen van nestkasten en bijenhotels in plaats van bijbehorende stedelijke natuur te ontwikkelen. Hoe pakken Europese steden de transitie naar natuurinclusief aan en van welke voorbeeldprojecten in Nederland en het buitenland kunnen we leren?

In het tweejarig project Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling wordt door 4 hogescholen in samenwerking met de praktijk hier onderzoek naar gedaan. Na een jaar is het tijd om de balans op te maken en de eerste resultaten te delen. Klik hier voor meer informatie.

Klik hier om je aan te melden voor de kennisbijeenkomst

Programma

 • 10.30 inloop
 • 11.00 welkom door Marcel Bayer
 • 11.05 Cool Towns: Bevindingen van 4 jaar onderzoek naar hittestress in Europese steden door dr. Gideon Spanjar. Gideon was als senior projectleider-onderzoeker betrokken bij het project Cool Towns aan de Hogeschool van Amsterdam en is ook lector Innovatie & Groenstedelijke Ruimte aan Aeres hogeschool Almere.
 • 11.35 Kansen en lessen voor natuurinclusieve stadsontwikkeling door Patrick Limpens. Hij is onderzoeker aan de Aeres Hogeschool Almere bij het lectoraat Innovatie & Groenstedelijke Ruimte en als onderzoeker betrokken bij het project Natuurinclusieve Gebiedsontwikkeling.
 • Lunch
 • 12.45 Wandeling door Amersfoort onder leiding van Bas Robaeys, gemeente Amersfoort
 • 13.45 De beschrijflijke en onbeschrijflijke waarde van bomen. Hoe ecosysteemdiensten politieke ambities helpen, maar zijn daarmee alle functies gedekt? Door Henry Kuppen van Terra Nostra, boomambassadeur met al meer dan 40 jaar praktijkervaring in onderzoek en advies over bomen in stedelijke omgeving.
 • 14.15 Natuurinclusief en klimaatbestendig Pampus door Paola Huijding. Paola is projectdirecteur van Pampus Almere wat een klimaatadaptief woon-werkgebied moet worden, waarin groen en blauw sterk aanwezig zijn en water en bodem sturend.
 • 14.45 terugkoppeling, vragen.
 • 15.00 borrel / einde

Bijdrage

 • 299 euro voor niet Steenbreek deelnemers
 • 249 euro voor Steenbreek deelnemers
 • 249 euro voor abonnees op Vakblad Groen

Lees hier onze algemene voorwaarden voor deelname

Praktische informatie

 • Maximaal 40 deelnemers kunnen deze kennisbijeenkomst bijwonen
 • Datum: 13 juni 2023
 • Locatie: Amersfoort, Paulus Borstraat 41.

Klik hier om je aan te melden voor de kennisbijeenkomst