Kennisbijeenkomst: Het geheugen van het ontworpen landschap

Datum: 2021-03-04
Tijd: 14:00
Locatie: Online

Het landschap om ons heen heeft voor het overgrote deel vorm gekregen door mensenhanden en is vaak doelbewust ontworpen. Kennis van dat ontwerp, en van de stappen die leidden tot de uiteindelijk ingrepen, is van groot belang voor het begrijpen van het landschap van vandaag en het nadenken over de opgaven van de toekomst.

Hoe kunnen we stapsgewijs toewerken naar een Collectie Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur? Deze en andere vragen staan centraal tijdens de kennisbijeenkomst Het geheugen van het ontworpen landschap op 4 maart.

Het Nieuwe Instituut nodigt ontwerpers, onderzoekers, archiefbeheerders en beleidsmakers uit om tijdens de online bijeenkomst op 4 maart mee te denken over hoe we om willen gaan met het erfgoed van het ontworpen landschap. Wat is een werkbare aanpak die past bij deze tijd en de middelen die er zijn? Een aantal onderwerpen zullen gezamenlijk worden verdiept, zoals het concept van een netwerkarchief, het belang van onderwijs, onderzoek, ontsluiting en debat, en de rol van de huidige ontwerppraktijk. Met de uitkomsten van de bijeenkomst worden het onderzoek en het advies verder aangescherpt. 

Meer informatie is te vinden via deze link.