Integrale buitenstedelijke gebiedsontwikkeling in de Zuidplaspolder

Datum: 22-09-2021
Tijd: 15:00 -16.30
Locatie: Online

ROm-Stadszaken presenteert in het kader van debatserie De Strijd om de Ruimte

Integrale buitenstedelijke gebiedsontwikkeling in de Zuidplaspolder

Met het masterplan Middengebied Zuidplaspolder is de Gemeente Zuidplas gestart met een vernieuwende en gedurfde gebiedsontwikkeling, midden in de laagstgelegen polder van Nederland. In dit plan worden de contouren geschetst van een dorp met 8.000 woningen, bedrijventerreinen, recreatie en natuurontwikkeling. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente afspraken gemaakt met de Provincie Zuid-Holland en Grondbank RZG Zuidplas over onder andere aanpassingen in het provinciaal omgevingsbeleid, investeringen in mobiliteit, de realisatie van groenontwikkeling en de aankoop van gronden van de provincie en de Grondbank door de gemeente. Zo kan de gemeente onder eigen regie uitvoering geven aan de ambities van het masterplan. 

Niets doen is geen optie. Er is schreeuwende behoefte aan woningen en werkgebieden in dit gebied. Maar ontwikkeling van dit karakteristieke en waardevolle polderlandschap vraagt om zorgvuldige inpassing. Waterhuishouding en bodemgesteldheid zijn leidend voor de inrichting in het plan zoals dat tot stand is gekomen in constructieve samenwerking met bestuurlijke partners, ideeën van omwonenden, ondernemers en diverse belangenorganisaties. Ook is er sinds de jaren ’70 in Nederland geen zelfstandig dorp meer van deze omvang met een nieuwe naam gerealiseerd. Deze ontwikkeling roept veel vragen op.

Hoe ziet een ‘nieuwerwets’ dorp eruit in de 21e eeuw? Hoe gaat de gemeente dit organiseren en wat voor projectorganisatie is daarvoor nodig? Hoe kan een grootschalige ontwikkeling ook een impuls geven aan de bredere ambities van de gemeente?  Kan bouwen op -4.5 NAP wel duurzaam zijn? En moeten we wel op zo’n schaal buitenstedelijk bouwen? Welke uitgangspunten zijn nodig om zo’n publiek-publieke samenwerking succesvol op te zetten? 

ROm/Stadszaken organiseert in samenwerking met TwynstraGudde en KuiperCompagnons een vakdebat over de vragen die deze ontwikkeling oproept en hoe in de het ontwerp daarop een antwoord wordt gegeven. 

Wanneer: woensdag 22 september van 15-16.30 uur

Sprekers: 
Michael Burgmans, directeur Opgaven & Gebiedsontwikkeling, gemeente Zuidplas
Marco van Lente, opgavemanager Middengebied, TwynstraGudde
Martijn Niehof, programma-directeur gebiedstranformatie / projectleider masterplan, KuiperCompagnons

(aanwezig en deelnemer aan het debat) Albert Koffeman, procescoördinator voor de ontwikkeling van het Middengebied bij Provincie Zuid-Holland en Alex Hekman, business director Water bij Sweco 

Zet het alvast in uw agenda. Deelname is gratis. Meld u hier aan.