Advertentie

Groene studiereis naar Gent

Datum: 19-10-2021
Tijd: Meerdere dagen
Locatie: Gent

Innovatief, klimaatbestendig & leefbaar groenbeleid in de 19e-eeuwse centrumstad Gent

Inschrijving voor de studiereis naar Gent is geopend! Klik hier om u aan te melden.

Stichting Steenbreek, Vakblad Groen en Stedelijk Interieur organiseren in september een tweedaagse studiereis naar de 19-eeuwse stad Gent. Voor Vlaanderen heeft de stad Gent één van de meest uitgebreide, allesomvattend en innovatief groenbeleid van Vlaanderen. Voorbeeld stellend en toonaangevend.

Thema
De speerpunten tijdens deze excursie zijn de manier waarop groen de leef- en werkomgeving positief versterkt én wat de effecten daarvan zijn op klimaatadaptatie en biodiversiteit. Maar we kijken ook naar de conflicten die ontstaan in de historische binnenstad en de bestaande bebouwde omgeving.

Actuele items
Gent werkt aan de actuele thema’s als klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezonde leefomgeving. Om goed bestand te zijn tegen de klimaatverandering zet Gent in op meer groen in de stad. Zo wordt er veel onthard om de stad meer groen te geven en worden nieuwe parken aangelegd. Sinds enkele jaren wordt er flink ingezet op de aanleg van nieuwe parken, die de recreatiebehoeften dicht bij huis opvangen. Die parken worden niet langer gezien als losliggende eilanden in het stadsweefsel, ze worden met elkaar verbonden in groenassen.

Om de schade van wateroverlast en droogte nu en in de toekomst te voorkomen, heeft het stadsbestuur besloten om Gent te gaan ontharden waar dat mogelijk is. Enerzijds door verharding in de voortuinen en op andere plaatsen tegen te gaan en anderzijds door de vele versteende oppervlakten die in de openbare ruimte noodzakelijk zijn te vervangen door groen. Daarnaast nemen bouwopgaven door de woningnood de komende jaren alleen maar toe. Dit gaat vaak ten koste van het openbaar groen. Dat is ook een belangrijke reden om actief in te zetten op minder steen en meer groen.

Wat kunt u verwachten?
Bij de projecten worden we ontvangen door de schepenen van de stad Gent Filip Watteeuw en mogelijk ook Astrid De Bruycker. Filip Watteeuw is schepen voor mobiliteit, publieke ruimte, stedenbouw en groen. Astrid de Bruycker heeft onder andere buurtwerk en openbaar groen in haar portefeuille. Onze gidsen zijn de landschapsarchitecten van de stad die de projecten uitvoerig toelichten. Daarbij focussen we sterk op de vraag: hoe doe je dat in de praktijk? Met andere woorden: wat kunnen we er in Nederland mee?

Studiereis = inhoud + netwerk. Tijdens de studiereis is er uiteraard ook tijd om elkaar en de stad Gent beter te leren kennen. Juist in de vakgebieden stedenbouw, groen, klimaatadaptatie biodiversiteit en ecologie is het belangrijk om nieuwe allianties te smeden. Deze studiereis geeft daar volop gelegenheid toe.

Klik hier om u aan te melden

Praktische informatie:

• Datum: 19 en 20 oktober
• Dag 1: aankomst 13.00 uur. Ontvangst om 14.00 uur door stad Gent. Programma duurt tot 18.15 en vervolgens diner.
• Dag 2: start programma 9.00 uur. 13.30 uur vertrek Nederland met de bus.

Voor € 595,- ex btw bieden wij u het programma, sprekers, verblijfsruimten, 2 x lunch, 1 x diner, fietsverhuur ter plaatse, overnachting inclusief ontbijt en busvervoer vanaf Utrecht en Breda naar Gent. Lezers van Vakblad Groen, Stedelijk Interieur, en leden en partners van St. Steenbreek krijgen 50 euro korting.

Indien u graag op eigen gelegenheid gaat en/of uw verblijf wilt verlengen, dat is bespreekbaar. Neem dan contact op met : Wendy Louwen, w.louwen@elba-rec.nl

Algemene voorwaarden deelname studiereis

  1. inschrijving vindt plaats via een volledig ingevuld inschrijfformulier.
  2. Uw deelname kosteloos annuleren is mogelijk tot een maand voor aanvang reis. Na deze maand berekenen wij 40% van de deelnamekosten aan u door. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de reis berekenen wij de gehele deelnamekosten aan u door. Wel kunt u kosteloos een plaatsvervanger opgeven.
  3. Deelnemers dienen zelf een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten en in het bezit te zijn van een geldig reisdocument.
  4. De factuur van de reissom dient uiterlijk 14 dagen na ontvangst te worden voldaan, en uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de reis.