Future City Foundation: Excursie Sittard-Geleen en Heerlen

Datum: 21-03-2024
Tijd: 10-17 uur
Locatie: Sittard-Geleen en Heerlen

Op 21 en 22 maart reist Future City Foundation af naar het Zuiden om daar van Sittard-Geleen en Heerlen te leren wat zij doen rondom het thema ‘ontmoeten’. Sittard-Geleen laat zien hoe zij in hun proeftuin Zeeheldenbuurt in gesprek gaan met de inwoner over activiteiten en bewegen. In Heerlen-Noord zien we in een van de gebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid de stappen die worden gezet op gebied van kansengelijkheid. 

Bij de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen staat digitalisering centraal. De gebundelde kennis van data science en mensgerichte Artificial Intelligence (AI) leidt tot nieuwe slimme digitale ontwikkelingen en diensten, die de kwaliteit van leven verbeteren.

Meer informatie en aanmelden bij Agendastad