Druk op de randen van het stedelijk gebied

Datum: 2021-01-21
Tijd: 15:00 - 16:00
Locatie: Online

Meld je hier aan

Inbreiden en verdichten is al jaren het mantra in de ruimtelijke ordening en de grote steden zijn de plekken waar het moet gebeuren. Toch zien we met de toenemende druk op de woningmarkt de laatste tijd steeds vaker de stadsranden weer in beeld komen voor woningbouw, ook bij kleinere steden en dorpen.  Zijn de grote steden onbetaalbaar aan het worden? Willen we weer een grotere woning en een eigen tuin? Maakt de snelle digitalisering de randgemeenten en dorpen een verleidelijk alternatief?

Er wordt vaak gezegd dat ‘bouwen in de wei’ relatief makkelijk is. Maar is dat wel zo? Want de opgaven in het buitengebied zijn groot op het gebied van bodem, water, biodiversiteit en mobiliteit. De ambities zijn hoog. En ook in het buitengebied zijn er veel stakeholders. Wat laten gemeenten aan de markt over, en wat doen zij zelf? Is bijvoorbeeld actieve grondpolitiek een optie? En minstens zo relevant is de vraag of de regie die gemeenten willen pakken bij het versnellen van de woningbouw niet opnieuw leidt tot grote financiële risico’s.

Deze vragen staan centraal tijdens het webinar ‘Druk op de randen van stad en dorp’. We gaan in samenwerking met TwynstraGudde en KuiperCompagnons in op de kansen voor evenwichtige en verantwoorde verstedelijking, ook in gemeenten waar een grondbedrijf nagenoeg non-existent is.

Wanneer? donderdag 21 januari van 15-16 uur

Waar? Online

Deelname is gratis

Programma

  • Twee  inhoudelijke presentaties ter agendering en illustratie van het onderwerp door Marco van Lente (managing partner TwynstraGudde) en Gijs van den Boomen (directeur KuiperCompagnons)
  • Reflectie op dit onderwerp door Co Verdaas, praktijkstoel gebiedsontwikkeling TU Delft en de wethouders Astrid Janssen en Jeroen de Jong, van respectievelijk Amersfoort en Harderwijk (gevraagd).

Meld je hier aan