Webinar 'Inzicht in bewonerswensen: sturen op gezondheid en geluk'

Datum: 08-11-2022
Tijd: Dinsdag 8 november, 11.00 uur – 12.00 uu
Locatie: Online bijeenkomst

Domweg gelukkig in je eigen straat

Gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties nemen steeds vaker geluk en gezondheid mee als doelstelling bij het realiseren van woonprojecten en wijken. Geluk wordt meer en meer een maatstaf voor succesvol beleid en een succesvolle samenleving. MarketResponse deed onderzoek naar de woonwensen en de achterliggende waarden die bijdragen aan het geluk en de gezondheid van bewoners. Wordt elke bewoner gelukkig van dezelfde zaken? Tijdens het webinar 'Inzicht in bewonerswensen: sturen op gezondheid en geluk' op 8 november vertellen Stadszaken en MarketResponse hierover.

MELD U DIRECT AAN

Inzicht hebben in de waarden en wensen van (toekomstige) bewoners is voor gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties cruciaal om effectief te kunnen sturen op geluk en gezondheid bij de ontwikkeling en bouw van woningen, wijken en steden.

Tijdens het webinar leer je:

  • Wat de verschillen zijn tussen de BSR*-leefstijlen en welke geluk-percepties daarbij horen;
  • Welke aspecten van geluk universeel zijn voor elke leefstijl;
  • Welke keuzes je moet maken bij de ontwikkeling van een project als je bepaalde leefstijlen wilt aantrekken.

In dit webinar wordt duidelijk hoe de actieve, rustige, comfortabele, exclusieve, gezellige en eigenzinnige bewoners aankijken tegen:

  • Ontspannen en duurzaam wonen;
  • Mobiliteit en gewenst vervoer;
  • Prettig samenleven en vermaak
  • Beweging en gezonde voeding;

En welke plek dit idealiter krijgt in de inrichting van wijk, buurt en woning.

Programma

11:00 - Welkom en opening door Jan Jager, Stadszaken.nl;
11.05 - Presentatie ‘Onderzoek gezondheid en geluk in de wijk’ door David Verschoor, research consultant, MarketResponse;
11:20 - Vertaling onderzoek naar de praktijk van gebiedsontwikkeling door Wiebe de Ridder, principal consultant, MarketResponse;
11:40 - Vragenronde
12.00 - Einde webinar

Algemene informatie

Datum: Dinsdag 8 november, 11.00 uur – 12.00 uur
Locatie: Online bijeenkomst
Voor wie: gemeenten, ontwikkelaars, woningcorporaties
Kosten: de bijeenkomst is gratis

AANMELDEN VOOR DIT EVENT

 

*Het BSR (Brand Strategy Research)-leefstijl model van MarketResponse geldt als dé standaard op het gebied van psychografische en sociologische leefstijlsegmentatie. Het in 2000 door MarketResponse ontwikkelde model wordt veelvuldig gebruikt als studiemateriaal in het voortgezet onderwijs. Met een landelijk dekkende geo-psychografische database (SmartGis) is de leefstijl van alle huishoudens in Nederland in kaart bracht. Op basis van vier kleuren/archetype-combinaties worden mensen – consumenten of burgers – ingedeeld in verschillende leefstijlen. De sociologische as in het BSR-leefstijlmodel loopt tussen ‘ego’ en ‘groep’. De psychologische as loopt van ‘extravert’ naar ‘introvert’. In hoofdlijnen worden vier ‘leefstijlwerelden’ onderscheiden: geel (harmonie), groen (veiligheid), blauw (controle) en rood (vrijheid). Meer informatie is te vinden op: https://marketresponse.nl/expertises/bsr-leefstijlen/