Debat renovatie van de volkshuisvesting

Datum: 2020-10-28
Tijd: 18:45
Locatie: Online

Het sociaal wonen staat er slecht voor. Onvoldoendes zijn er voor de betaalbaarheid van woningen, de leefbaarheid in wijken en de beschikbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad. Hoewel de vooruitzichten niet hoopgevend zijn, kan ‘wonen’ wel degelijk als vliegwiel dienen voor allerlei opgaven, zoals de zorg of energietransitie. Dat blijkt uit ons onderzoeksrapport Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst!. Op 28 oktober organiseert Platform31 een online debat over de uitkomsten van het onderzoek. 

Programma

Digitale inloop (vanaf 18.45 uur)

Opening door Hamit Karakus (directeur Platform31)

Presentatie conclusies en aanbevelingen rapport door Anouk Corèl (Platform31)

Eerste reactie op het rapport en de conclusies rondom de ijzeren driehoek 
Deelnemers: o.a. Martin van Rijn (voorzitter Aedes), Zeno Winkels (directeur Woonbond) en Chris Kuijpers (DG Bestuur en Wonen ministerie van BZK)

Podiumdebat 1: de waarde van de sociale huursector voor de opgaven rond leefbaarheid, zorg en verduurzaming 

Deelnemers: Erik Dannenberg (voorzitter Divosa), Karin Schrederhof (wethouder Delft) en Chris Kuijpers (DG Bestuur en Wonen ministerie van BZK)
Debat met de zaal en online publiek

Pauze

Podiumdebat 2: bouwstenen voor een integrale duurzame visie op het sociaal wonen 

Deelnemers: Zeno Winkels (algemeen directeur Woonbond), Martin van Rijn (voorzitter Aedes), Marja Elsinga (hoogleraar Housing Institutions & Governance TU Delft) en Jos Koffijberg (De Galan Group, hiervoor directeur Stichting Visitaties Woningcorporaties)

Debat met de zaal en online publiek

Afronding door Hamit Karakus (Platform31)

Kijk en discussieer mee
U kunt het debat online volgen en tijdens het debat meediscussiëren. U heeft hiervoor een laptop/pc met camera nodig. Verder hoeft er niets geïnstalleerd te worden en ontvangt u vooraf een link waarmee u deel kunt nemen aan het debat. Aanmelden kan via onderstaande button.

Voor wie?

Dit online debat is interessant voor o.a. politici, gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsmedewerkers, particuliere verhuurders en bouwpartijen. Meer informatie vindt u op deze website.

Openingsbeeld: Pixabay