De Zwolse Verstedelijkingsstrategie ‘Warme Harten in een Klimaatadaptieve Delta’

Datum: 20-09-2023
Tijd: 11.00 - 11.45 uur
Locatie: Online

20 september

Stad en land verbonden 

Casus: de Zwolse Verstedelijkingsstrategie ‘Warme Harten in een Klimaatadaptieve Delta’

Grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven komen bij elkaar in het landelijk gebied. ROm live, een serie online gesprekken en debatten, besteedt aandacht aan de uitdagingen en hoe die op te pakken. Met interessante gasten en baanbrekende voorbeelden.

Op 20 september bespreken we aan de hand van de stadsregio Zwolle hoe de centrumstad en de omliggende gemeenten elkaar kunnen versterken op basis van een regionale afstemming en programmering van (ruimtelijk) beleid. 

Zwolle wil een klimaatbestendige groeiregio zijn en hanteert daarvoor een verstedelijkingsstrategie die uitgaat van die in samenwerking met de regiogemeenten is opgesteld. Op basis van ‘gelijkwaardigheid en elkaar wat gunnen’, zoals wethouder Gerdien Rots het omschrijft. Zij heeft in Zwolle onder meer ruimtelijke ordening, mobiliteit en bereikbaarheid, groenblauwstructuur en de spoorzone in haar portefeuille en is hoofdgast tijdens deze aflevering van ROmLive.  

De wethouder legt uit wat Warme Harten in een Klimaatadaptieve Delta precies inhoudt en wat de werkwijze en concrete stappen zijn in de uitvoeringsprogramma’s van deze strategie. Hoe je bijvoorbeeld met een ‘regionale sponsstrategie’ je stedelijke groeiambities kunt realiseren en tegelijkertijd de gebiedseigen landschappelijke kwaliteiten en het ecologisch netwerk kunt versterken. Of hoe de slag- en uitvoeringskracht kunt verbeteren bij de aanpak van centrumgebieden, verduurzaming en vergroening. 

Denken in stedelijke-dorpsnetwerken en werken aan nieuwe vormen van landbouw gekoppeld aan natuurontwikkeling is iets waar Staatsbosbeheer en Herenboeren mee bezig zijn. Programmadirecteur Groene Metropool bij Staatsbosbeheer Harry Boeschoten en Wijnand van Die, Herenboeren Zwolle, vertellen hoe ze dat doen en waar de uitdagingen liggen. 

Zorg dat je erbij bent en doe mee aan het debat.

 

Wat: ROmLIVE 

Wanneer: woensdag 20 september 2023 11.00 – 11.45 uur. 

Waar: online 

Voor wie: Iedereen die zich met de ruimtelijke inrichting in Nederland bezighoudt.
Kosten: geen

Aanmelden: https://romagazine.nl/live