De energietransitie in de gebouwde omgeving: van ambitie naar praktijk

Datum: 13-10-2022
Tijd: 12:30 - 16:45
Locatie: Blyenberg in Den Haag, Grote Markt 10.

Bewoners, gemeenten, woningcorporaties, nutsbedrijven, ministeries en andere partijen hebben de afgelopen jaren hun ambities voor de energietransitie in de gebouwde omgeving in kaart gebracht. Deze ambities en doelen zijn inmiddels vastgelegd in onder andere de RES, het Klimaatakkoord, energiestrategieën en coalitieakkoorden. Nu klinkt steeds luider de vraag: hoe kunnen we deze doelen realiseren? Op donderdag 13 oktober organiseert TwynstraGudde van 13.00 – 18.00 uur een inspiratiebijeenkomst om samen deze vraag te beantwoorden. 

Klik hier voor meer informatie en je gratis aanmelden

Programma

 • 12.30 – 13.00 uur: Inloop
 • 13.00 – 14.00 uur: Welkom door Ton de Jong (directievoorzitter TwynstraGudde) en keynote-spreker (we houden u nog even in spanning wie dit is)
 • 14.15 – 15.15 uur: Kennissessie ronde 1:
 • 15.15 – 15.45 uur: Pauze
 • 15.45 – 16.45 uur: Kennissessie ronde 2:
 • 16.45 – 18.00 uur: Netwerkborrel

Kennissessies

 • EnergieRijk Den Haag – een wandeltocht langs gebiedsgerichte verduurzaming in centrum Den Haag. Thomas Metz (Rijksvastgoedbedrijf) en Sybren van der Velde (TwynstraGudde)
 • Klimaatdoelen realiseren: hoe richt je de eigen organisatie in? Fay van Zeijl (TwynstraGudde)
 • De Regionale Energie Strategie: van planvorming naar uitvoering. Arjan Raatgever (TwynstraGudde)
 • Integrale wijkaanpak: hoe neem je stakeholders mee naar het integraal verduurzamen van de wijk? Lisette van der Kolk en Aline te Linde (beiden TwynstraGudde)
 • Verbinden & Samenwerken in de energietransitie, Niels Vrije en Hanna Rentmeester (beiden TwynstraGudde)

Klik hier voor meer informatie en je gratis aanmelden