Cursus: Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

Datum: 13-06-2023
Tijd: 9:00 - 16:30
Locatie: Utrecht

Nu de regels voor vergunningvrij bouwen ingewikkelder worden, zal de burger vaker bij de gemeente een verklaring vragen dat het bouwplan daadwerkelijk vergunningvrij is. De overtreffende trap is dat de burger een onverplichte vergunningaanvraag bij de gemeente indient.

In deze 6 uur durende opleiding wordt aan de hand van praktische voorbeelden vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet uitgelegd. De docent gaat daarbij ook in op hoe de gemeente zich praktisch kan voorbereiden op de wijzigingen. Daarbij is ook aandacht voor de leges bij een conformiteitsverklaring en onverplichte aanvraag.

Na afloop van de opleiding Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet:

 • weten de deelnemers welke bouwwerken vergunningvrij zijn en welke niet
 • kennen de deelnemers de gevolgen van het vergunningvrij zijn
 • leren zij mogelijkheden om zekerheid te bieden of een vergunning is vereist
 • kunnen zij gemeentelijk beleid opstellen hoe om te gaan met vragen van initiatiefnemers

Tijdens deze opleiding wordt op detailniveau aangegeven wanneer een omgevingsvergunning is vereist. Daarbij is ook aandacht voor een vergelijking met het geldende recht.

Meer informatie en aanmelden? Klik dan hier

Programma

9:00. Ontvangst met koffie en thee

09:30. Aanvang programma
Tijdens de opleiding Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • bouwen onder de Omgevingswet
 • omgevingsplanvergunningvrij
 • bouwtechnisch vergunningvrij
 • relevante jurisprudentie bestaand recht
 • omvang gevolgklasse 1
 • conformiteitsverklaring
 • onverplichte vergunningaanvraag
 • leges

Tijdens deze cursus gebruiken wij veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

We nodigen cursisten uit om eigen casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com

16:30. Einde programma

Meer info en aanmelden? Klik hier

Achtergrond

Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht bevat de meest gelezen omgevingsrechtwetgeving. De meesten komen via vergunningvrij bouwen in aanraking met het omgevingsrecht. De regels voor vergunningvrij bouwen veranderen onder de Omgevingswet aanzienlijk.

Deze veranderingen komen voort uit de ‘knip’ in de omgevingsvergunning voor bouwen en het stelsel van kwaliteitsborging. De wetgever knipt de omgevingsvergunning in twee delen: de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit én de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit. Dit betekent dus ook dat een bouwplan omgevingsvergunningvrij kan zijn en/of bouwtechnisch vergunningvrij. 

Omgevingsplanvergunningvrij
Sommige bouwplannen zijn omgevingsplanvergunningvrij en hoeven niet aan het omgevingsplan te voldoen. Andere bouwplannen zijn weliswaar omgevingsplanvergunningvrij, maar moeten niettemin aan het omgevingsplan voldoet. Voor laatstgenoemde bouwplannen mag de gemeente de regels voor omgevingsplanvergunningvrij wijzigen.

Bouwtechnisch vergunningvrij
Het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen wijzigt de regels voor bouwtechnisch vergunningvrij bouwen volledig (ten opzichte van het Invoeringsbesluit Omgevingswet). Er zijn lijsten met bouwtechnisch vergunningplichtige bouwwerken met dak en zonder dak.

En nog een lijst met uitzondering waardoor toch geen bouwtechnische vergunning is vereist. De belangrijkste uitzondering zijn de bouwwerken die onder kwaliteitsborging vallen: gevolgklasse 1 (zoals grondgebonden woningen).