Advertentie

Stedelijk Interieur LCOR Congres: Gezond leven in de verdichte stad

Datum: 08-09-2022
Tijd: 10:00 - 16:30
Locatie: Hilversum

Klimaatadaptief, biodivers, groen: een gezonde openbare ruimte is letterlijk van levensbelang. Maar de beschikbare ruimte wordt steeds schaarser. Sterker: stedelijke verdichting is – ook na corona – vaak doelbewust beleid. Openbare ruimte moet concurreren met andere ruimteclaims voor wonen, werken en mobiliteit.

Is een gezonde openbare ruimte wel haalbare kaart binnen een context van een steeds compacter wordende stedelijke realiteit? Wij geloven van wel. Verdichting kan zelfs resulteren in méér kwaliteit. Maar dat moet je het wel slim organiseren, mét de overheid, burgers en marktpartijen samen.

Op het 18e Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR) van vakblad Stedelijk Interieur reiken we samen de NVTL (Nederlandse Verenging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur), Stichting Steenbreek en gaststad Hilversum openbare ruimte-oplossingen aan voor de gezonde, verdichte stad. 

We combineren een plenair programma en workshops met praktijkexcursies in Hilversum. De mediastad kampt al decennialang met ruimtegebrek en is altijd op zoek naar creatieve openbare ruimte-oplossingen.

Klik hier om je aan te melden

Programma

  • 10.00 uur - Inloop
  • 10.30 uur - Opening – door dagvoorzitter Fred Schoorl en de wethouder van Hilversum, over meer waarde halen uit bestaande ruimte
  • 11.00 uur - Keynote – Ellen van Bueren, hoogleraar Management van Stedelijke Ontwikkeling. Openbare ruimte in de verdichte stad als governance-vraagstuk: nieuwe arrangementen voor ontwikkeling, inrichting en beheer
  • 11.30 uur - Workshop-/excursieronde 1 Klik hier om workshops te bekijken
  • 12.45 uur - Lunch
  • 13.30 uur - Workshop-/excursieronde 2 Klik hier om workshops te bekijken
  • 14.45 uur - Keynote – Maurits de Brauw, bariatisch chirurg Spaarne Gasthuis. Gezonde openbare ruimte, harde keuzes
  • 15.15 uur - Keynote – Eric Nagengast, directeur vastgoed Rochdale. Woningcorporatie als partner in de verdichte, gezonde stad
  • 15.45 uur - Keynote – Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Mensen met tegenstrijdige belangen verbinden. Aansluitend slotdiscussie met deelnemers in de zaal onder leiding van Fred Schoorl
  • 16.30 - uur Borrel

Klik hier voor een overzicht van de deelsessies

Klik hier om je aan te melden