BT/SKBN-seminar ‘Hup de hoogte in en andere oplossingen voor intensiever ruimtegebruik’

Datum: 10-04-2024
Tijd: 13.30 - 17.00 uur
Locatie: Amersfoort


Rond 2030 bestaat het areaal aan bedrijventerreinen in Nederland voor 90 procent uit bedrijventerreinen die er nu al zijn. Om de vraag naar economische ruimte te accommoderen, moeten deze terreinen efficiënter worden benut. Steeds vaker gaat het over de vraag hoe je duurzaam kunt intensiveren. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid om meerlaags te bouwen op bedrijventerreinen. Maar het kan ook gaan om herverkaveling op clusterniveau en slimme, collectieve parkeeroplossingen. 

Met het beter benutten van het bouwvlak en het aanpassen van de regels voor de maximale bouwhoogte is een potentiële ruimtewinst te behalen van naar schatting 5 tot 10 procent. Zelfs een ruimtewinst tot 20 procent is in theorie haalbaar, door bij herstructurering van terreinen bedrijven met dezelfde milieucategorie bij elkaar te plaatsen concludeerde STEC in een onderzoek uit 2023. 

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse van economisch onderzoeksbureau Ecorys zou uitwijzen dat het maatschappelijke rendement bij verdichting boven de 20 procent gunstig is. Daarvoor zijn wel kaveloverstijgende ingrepen nodig, aldus de Utrechtse inspiratiegids INTENS.

Tijdens het seminar ‘Hup de hoogte in en andere oplossingen voor intensiever ruimtegebruik’ dat vakblad BT en kennisalliantie SKBN voor werklocaties en bedrijventerreinen samen organiseren, gaan we dieper in op de vraag: hoe kun je op bedrijventerreinen de hoogte in? En welke andere manieren zijn er om de ruimte die er is, intensiever te benutten? Hoe ga je om met wet- en regelgeving en hoe houd je het betaalbaar met een gezonde businesscase? 

Meld je via deze link gelijk aan

PROGRAMMA (wijzigingen voorbehouden)

13.30 uur 
Inloop met koffie/thee 

14.00 uur 
Welkom
Jan Jager, vakblad BT en Mieke Naus, SKBN

14.05 uur 
Introductie
Wat is de te behalen winst door te stapelen?
Hub Ploem, partner, Stec Groep

14.20 uur 
Praktijkcases 
Intensiveren in de praktijk: tussen droom en realiteit

  • Mercuriuskwartier, Den Haag
    Jerryt Krombeen, stedenbouwkundige, gemeente Den Haag
  • De Isselt, Amersfoort
    Marco van Hoek, senior adviseur en procesmanager ruimtelijke ontwikkeling, gemeente Amersfoort

15.00 uur 
Juridisch
Stapelen en andere vormen van intensivering: hoe maak je het mogelijk met wet- en regelgeving?
Joost Hoekstra, advocaat omgevingsrecht, Straatman Koster Advocaten/Coalitie Ruimte voor Werk

15.15 uur 
Financieel
De rol van een gebiedsontwikkelingsmaatschappij
Rikus Wolbers, senior projectmanager, OostNL/OHG

15.30 uur 
Aan de slag
Maak een prioriteitenagenda - brainstorm in kleine groepen 
Maak het samen concreet en zo specifiek mogelijk: wat zijn dé vijf bottlenecks die intensiveren tegenhouden? Wat is de prioriteitenagenda waar we komend jaar mee aan de slag moeten?
(verdelen over 3 zalen)

16.30 uur 
Afsluiting 
Terugkoppeling en borrel 

PRAKTISCHE INFO
Datum: Woensdag 10 april / 13.30 – 17.00 uur (inclusief borrel) 
Locatie: Elba\REC Amersfoort, Paulus Borstraat 41 Amersfoort
Kosten: 100 euro excl. BTW, gratis voor BT-abonnees en SKBN-leden. 
Aanmelden: https://kennislab.typeform.com/to/omFia82q