BT Event: De Strijd om de Ruimte

Datum: 10-11-2022
Tijd: 09:00 - 16:00
Locatie: Lumen Hotel & Events, Zwolle

Ruim 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland herbergen 50 procent van alle banen en vertegenwoordigen 60 procent van alle R&D-investeringen. Van de grootste R&D-bedrijven is zelfs 80 procent gesitueerd op een bedrijventerrein.

Volgens de meest actuele raming van het ministerie van EZK bestaat er tot 2030 behoefte aan 5.500 tot 9.500 hectare betaalbare ruimte voor werken. Afgelopen jaren verdween echter een oppervlakte van 4.600 hectare bedrijventerrein in stedelijk gebied, vaak door transformatie naar wonen. En die druk op de ruimte door wonen houdt ook aan de komende jaren.

Ondertussen neemt de vraag naar milieuruimte alleen maar toe vanwege de transitie naar een circulaire economie. Bestaande (milieu)ruimte op werklocaties wordt echter nog onderbenut. Dat geldt eveneens voor het – enorme – verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen en werklocaties.

Tijdens het 17e BT Event staan het borgen van ruimte voor werken en het werken aan toekomstbestendige werklocaties centraal. Voor een economisch sterker en duurzamer Nederland kúnnen en mógen werklocaties niet over het hoofd worden gezien. 

Het volledige programma vind je hier

Klik hier voor inschrijven