BT Event

Datum: 2020-10-29
Tijd: 12:45
Locatie: Online

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat werken binnen het bereik van wonen blijft? Die vraag staat dit jaar centraal tijdens het BT Event.

Op het BT Event 2020 kijken we naar onze binnensteden vanuit de optiek van de bedrijvige stad. Want als in steden enkel nog gewoond en gewinkeld wordt, komt de leefbaarheid in de knel. De strijd om de ruimte is een feit. Hoe houden we ook oog voor het creëren van economisch bruisende steden?

Vanwege de complexiteit van dit thema zoeken we vanuit meerdere perspectieven naar antwoorden. In een middag bieden we u inspiratie uit binnen- en buitenland, inzicht in de bestuurlijke spagaat die gepaard gaat met de ruimtelijke keuzes, en ‘last but not least’ aansprekende praktijkvoorbeelden waarin helder wordt wat de mogelijkheden zijn voor een dynamische stad.

De 15e editie van het BT Event vindt dit jaar plaats op 29 oktober. Helaas maken de omstandigheden dat we dit jubileum niet groots met elkaar kunnen vieren en een toost kunnen uitbrengen op dit jubileum. Als alternatief bieden wij u een gevarieerd, online programma met topsprekers. Vaste dagvoorzitter en presentator Roelof Hemmen is uiteraard ook van de partij. Het coronaproof event wordt live uitgezonden vanuit Taets Art & Gallery Parc. Volg ons live en bestel je online seat!

12.45 uur Opening live stream  

13.00 uur Opening 
Dagvoorzitter Roelof Hemmen Aftrap jubileumeditie BT Event, welkomstwoord door de partners

13.10 uur What we don’t know, we fear
Professor Mark Brearley, London Metropoliton University

Ondernemerschap in het gemengd stedelijk gebied heeft ruimte nodig. Professor Mark Brearley neemt u mee in de enorme uitdagingen die steden zoals London hebben om deze functies in de stad te houden. Brearley is als professor verbonden aan de London Metropolitan University en heeft jarenlange ervaring met projecten die als doel hebben de lokale maakindustrie in de stad te behouden en versterken.

13.40 uur Bied ruimte aan radicale alternatieven
Winy Maas, co-founder MVRDV

De architecten van MVRDV staan bekend om hun innovatieve en futuristische werken over de hele wereld. De uitdagingen ten aanzien van schaarse ruimte in Aziatische steden werden bijvoorbeeld van radicale alternatieven voorzien. Door “vertical villages”, waarin wordt samengewoond, gewerkt en geleefd. Architect, landschapsarchitect, hoogleraar en urbanist Winny Maas biedt u een inkijk in zijn werk. Wat kunt u hiervan leren wanneer u ook ruimte wilt blijven bieden aan bruisende en leefbare steden?

14.10 uur  Talkshow: de ‘bestuurlijke spagaat’ in de stad
Gasten vanuit het Rijk, provincie, gemeenten en de stad, o.l.v. Roelof Hemmen

Binnenstedelijke bedrijventerreinen bieden kansen om wonen en werken in te stad te combineren. Hoe pakken we die met beide handen aan? Plannen en belangen lopen uiteen en dat maakt het bestuurlijk gezien geen eenvoudige opgave. Samenwerking tussen stad, regio en provincie is daarom essentieel. Tafelgasten uit diverse beleidshoeken belichten met elkaar de kansen en uitdagingen en wat dit voor hen betekent in de samenwerking.

14.45 uur Korte pauze  

14.55 uur De bedrijvige stad is een flexibele stad
Carolien Gehrels, directeur European Cities Arcadis

De toenemende urbanisatie biedt een kans om de groeiende stad beter te laten functioneren, maar brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. “We moeten nu investeren, anders hebben we over 10 jaar spijt”, zegt Carolien Gehrels, binnen Arcadis onder andere Chief Executive voor Amsterdam en Rotterdam. Een bedrijvige stad is vooral ook een flexibele stad, vindt Gehrels. Zij neemt u vanuit haar integrale blik, ervaringen uit binnen- en buitenland mee in haar zienswijze.

15.25 uur Productiewijken vragen een nieuwe financiële invalshoek
Nicole Maarsen, directeur Syntrus Achmea

Nicole Maarsen kijkt met een integrale blik naar het thema ‘productiewijken’. Ook vertelt ze wat Syntrus|Achmea vanuit de samenwerking met andere belanghebbenden in de gebiedsontwikkeling kan betekenen in deze ontwikkeling. Zij geeft inzicht in de voorwaarden waaraan een productiewijk moet voldoen wil er financiering vanuit Nederlandse beleggers kunnen plaatsvinden. 

16.00 uur  Korte pauze  

16.15 uur 4 parallelsessies: praktijk in de spotlight!  
Laat u inspireren door praktische voorbeelden die de realisatie van uw plannen in een versnelling kunnen brengen. U kunt kiezen uit een van de vier sessies. 

17.00 uur Nabeschouwing BT Event o.l.v. Roelof Hemmen 

Kijk voor meer informatie op www.btevent.nl!

Openingsbeeld: Pixabay