Bijeenkomst: Regionale energiestrategie en milieueffectrapportage

Datum: 2020-12-14
Tijd: 14:00
Locatie: Online

Tijdig inzicht in milieueffecten van initiatieven voor het opwekken van duurzame energie met zon en wind is nodig om keuzes die gemaakt moeten worden in de regionale energiestrategieën te onderbouwen. 

Een milieueffectrapportage kan helpen om onderbouwde keuzes te maken tussen zoekrichtingen en/of scenario’s bij ruimtelijke inpassingen. Het Nationaal Programma RES en de Commissie m.e.r. ondersteunen in een samenwerkingsproject samen een aantal regio's bij het opstellen van een milieueffectrapport bij hun RES.

Regio’s die meedoen aan dit onderzoeksproject zijn: Noord-Holland Noord, Noord-Holland Zuid, Rivierenland, Metropoolregio Eindhoven en Holland Rijnland. Onlangs bracht de Commissie m.e.r. advies uit over het milieueffectrapport voor de RES’en Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Alle projectinformatie hierover staat op de site van de Commissie.

Op maandag 14 december 2020 worden in een bijeenkomst de resultaten, ervaringen en aandachtspunten uit de pilots gedeeld met bestuurders, raadsleden, ambtenaren, NGO’s en andere betrokkenen bij de RES-processen.

Meer informatie is te vinden via deze site.

Openingsbeeld: Pixabay