Aanpak participatie omgevingswet

Datum: 2021-02-10
Tijd: 08:30 - 16:30
Locatie: Online

Spryg Real Estate Academy organiseert een curususdag over participatie in de Omgevingswet.

Hoe realiseert u een effectief en zorgvuldig Participatieproces?

De aankomende Omgevingswet maakt participatie bij de meeste vastgoedprojecten verplicht. De eerste ervaringen zijn zelfs veelbelovend. Een goed participatietraject vergroot de langetermijnwaarde van vooral complexe projecten, zoals binnenstedelijke herontwikkeling en gebiedsontwikkeling.

De nieuwe wet biedt echter geen richtlijnen voor de wijze van participatie. Het is aan gemeenten en initiatiefnemers (corporaties, ontwikkelaars en eigenaren) om dit te concretiseren. Hoe realiseert u een succesvolle participatie? Hoe richt u een zorgvuldig participatieproces in? In 1 dag krijgt u als gemeente en initiatiefnemer effectieve kaders en praktische handvatten. Inclusief een gestructureerd toetsingskader. Kortom, met deze populaire cursus u realiseert een zorgvuldig participatieproces dat van meerwaarde is voor uw projecten. Graag tot ziens!

Marcel Sanderse
Director

Het programma en informatie over aanmelden vind je hier.