Stadszaken.nl als media- en communicatiepartner
Stadszaken.nl is als veelbezocht journalistiek platform de uitgelezen plek om uw boodschap, vacature of vakkundigheid onder de aandacht te brengen bij de doelgroep, bestaande uit overheden, stedebouwkundigen, beheerders, adviseurs, corporaties en andere stedelijk professionals.
Dat kan ik de vorm van een inhoudelijk journalistiek bericht, dat we tevens kunnen meenemen in onze nieuwsbrief, of doorplaatsing van een banner of vacature.

Arbeidsmarktcommunicatie via Stadszaken.nl
Stadszaken.nl biedt verschillende mogelijkheden voor arbeidsmarktcommunicatie onder een specifieke doelgroep, namelijk professionals die zich bezighouden met stad, ruimte, milieu en gebied. Maandelijks bezoeken ruim 30.000 RO- en stedelijk professionals Stadszaken.nl. Onze wekelijkse nieuwsbrief gaat naar 17.000 ingeschreven professionals.
Met Stadszaken.nl bereiken we alleen bezoekers die bezig zijn met de stad, vastgoed en gebieden. Ongeveer de helft is werkzaam bij een overheidsinstelling en de andere helft in de private sector.
Het journalistieke karakter en de gerichte doelgroep bieden een unieke mogelijkheid om latente werkzoekenden te bereiken met uw arbeidsmarktcampagne. Een groep die doorgaans moeilijk te bereiken is.

Plaatsing vacature op Stadszaken.nl
U kunt uw vacature aanleveren via vacatures@elba-rec.nl in een Word bestand samen met een logo en een banner.
Formaat logo: 200x140
Formaat banner: 300x250
De vacature wordt standaard 4 weken online geplaatst op Stadszaken.nl inclusief opname in de tweewekelijkse nieuwsbrief.
U betaalt hiervoor € 395,- (ex BTW) en bij verlenging van 1 week betaalt u € 197,50 (ex BTW).

Voor vragen kunt u contact opnemen met Melina Jansen per mail vacatures@elba-rec.nl of telefonisch via 033 8700100

ROmagazine.nl
ROmagazine is het boegbeeld van de wereld van ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en milieu voor professionals bij de overheid en bij bedrijven, universiteiten en overige organisaties.
Het vakblad verschijnt maandelijks en biedt actuele informatie over ontwikkelingen in het beleid, beschrijft praktijkvoorbeelden in de uitvoering van dat beleid en biedt een platform voor opinies over ruimte, infrastructuur en milieu.

De digitale uitgave van ROmagazine is nauw verbonden aan het vakblad. Beide worden gelezen door bestuurders (zowel lokaal, regionaal als landelijk), directie en senior beleidsmakers die zich bezig houden met de grote vraagstukken van nu.

Plaatsing vacature op ROmagazine.nl
U kunt uw vacature aanleveren via vacatures@elba-rec.nl in een Word bestand samen met een logo en een banner.
Formaat logo: 200x140
Formaat banner: 300x250
De vacature wordt standaard 4 weken geplaatst op ROmagazine.nl inclusief opname in de wekelijkse nieuwsbrief.
U betaalt hiervoor € 295,- (ex BTW) en bij verlenging van 1 week betaalt u € 147,50 (ex BTW).

Voor vragen kunt u contact opnemen met Melina Jansen via vacatures@elba-rec.nl of via 033 8700100

Combinatie Stadszaken.nl en ROmagazine.nl
Wilt u uw vacature op beide websites geplaatst hebben?  
Voor een package-deal op ROmagazine en Stadszaken,nl inclusief beide nieuwsbrieven betaalt u nu slechts € 495,- i.p.v. € 690,-
U kunt uw vacature aanleveren via vacatures@elba-rec.nl in een Word bestand samen met een logo en een banner.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Melina Jansen via vacatures@elba-rec.nl of via 033 8700100

Redactionele of contentmarketing op Stadszaken.nl
Het inhoudelijke en objectieve karakter van het online platform maakt Stadszaken.nl de site voor informatief ingestoken contentmarketing of redactionele marketing, waarin niet het product of de dienst centraal staat, maar de relevantie en toegevoegde waarde. Met nieuws van partners doelen we daarom ook niet op directe reclameboodschappen, maar alleen op inhoudelijke berichten waar de doelgroep iets aan heeft. Bekijk hier de mediakaart van Stadszaken.nl.

Het redactieteam denkt graag met u mee over de juiste insteek en de goede timing en kan indien gewenst ook het schrijfwerk van u overnemen. Een totaalpakket van contentmarketing dus. Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden en partnerships kunt u contact opnemen met Edgar van Eekelen.

 

Stadszaken.nl is een product van ELBA\REC

 

 

Partners van Stadszaken.nl

 

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl