Om een volgende stap te zetten op het gebied van zonne-energie is regie van het Rijk nog noodzakelijker aan het worden. In een rapport van onderzoeksorganisatie TNO staat dat de ‘one size fits all-benadering’ en de technologische ontwikkelingen er mede voor hebben gezorgd dat zonne-energie zo goedkoop is geworden, maar dat er nu nauwkeuriger gekeken moet gaan worden naar de locaties van grootschalige opwekking van zonne-energie en naar de manier waarop dit gaat. >>